Za jačanje poduzetničkih kompetencija Makarskoj razvojnoj agenciji MARA 4.009,55 Eura

Proportion
Categories: Novosti

Makarska razvojna agencija MARA u okviru prijave na Program jačanja poduzetničkih kompetencija 2022.-2025. na području Splitsko – dalmatinske županije, ostvarila je 4.009,55 eura potpore za projekt „Unapređenje rada Centra za razvoj poduzetništva MARA“.

 

Program županije usmjeren je prema poduzetničkim potpornim institucijama na području naše Županije koje svojim radom doprinose razvoju poduzetništva. U okviru javnog poziva pozitivno su ocijenjene aktivnosti koje MARA organizira i provodi za svoje korisnike iz domene gospodarskog sektora.

Predmetni projekt jedan je u nizu kojeg MARA provodi i koji je usmjeren prema poduzetnicima grada Makarske. Cilj projekta je unaprijediti znanja i vještine poduzetnika i poduzetnika početnika grada Makarska te podići kvalitetu njihova poslovanja, ojačati poduzetničku kulturu na području grada Makarske, osigurati kvalitetnu uslugu informiranja i savjetovanja na lokalnoj razini s krajnjim ciljem poticanja razvoja lokalnog poduzetništva te umrežavanja gospodarskog sektora.

 

U domeni razvoja poduzetništva, Makarska razvojna agencija MARA već četiri godine, u okviru  Centra za razvoj poduzetništva sustavno radi na razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz brojne aktivnosti od kojih se izdvajaju priprema i prijava projekata poduzetnika na EU programe, izrada poslovnih planova, investicijskih studija s ciljem ostvarivanja izravnog financiranja putem zajmova i kredita, organizacija edukativnih radionica, aktivno informiranje i savjetovanje s fokusom na digitalizaciju i provedbu „zelenih“ mjera poslovanja. Edukativni programi održavaju se u vidu ciklusa radionica sa različitim predavačima/mentorima. U 2023. godini u okviru Male poduzetničke akademije održane su edukacije: „Poslovanje poduzetnika početnika“, „Osnove financija i računovodstva poduzetnika početnika“, „Sve što trebate znati o planiranju i poslovnim planovima“, „Kako brendirati proizvod ili uslugu“, „Prodaja putem društvenih mreža“, „Excel u poslovanju“, a u suradnji sa HAMAG-BICRO-m. Naime, Makarska razvojna agencija MARA članica je Mreže BOND, čiji je nositelj upravo HAMAG-BICRO i koji okuplja potporne institucije s područja čitave Hrvatske. Svojim aktivnim članstvom u Mreži BOND podignula je razinu svoje usluge kao i programe koje nudi svojim korisnicima od kojih treba istaknuti individualna savjetovanja prema BOND metodologiji te usluge mentorstva u kojima korisnike povezuje s najboljim mentorima u Hrvatskoj prema definiranim potrebama razvoja (u prvih 6 mjeseci 2023. godine održano je 45 individualnih savjetovanja te je 10 poduzetnika povezano s ukupno 27 mentora iz cijele Hrvatske). Temeljem ovih pokazatelja Makarskoj razvojnoj agenciji MARA dodijeljen je i certifikat za pružanje standardiziranih usluga namijenjenih poduzetnicima, na što smo posebno ponosni.

 

Mara Makarska

 

Mara Makarska

 

Slične objave

Skip to content