Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

NATJEČAJ: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

ROK: Od 24.05.2019. do 14.01.2020.

KORISNICI: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, Ustanova socijalne skrbi, fizičke osobe

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unapredivanje-infrastrukture-za-pruzanje-socijalnih-usluga-u-zajednici/

 

Slične objave

Skip to content