Pružanje visokokvalitetnih usluga za msp putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: potporne institucije za poduzetnike

Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružiti potporu ulaganjima u razvoj novih usluga poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za MSP–ove kako bi se smanjila asimetrija informacija (tj. pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama) među malim i srednjim poduzetnicima.

Opći cilj: Cilj Poziva jest osiguravanje učinkovite pomoći pri rješavanju poslovnih problema MSP-ova s ciljem učvršćivanja njihovog položaja na tržištu, unaprjeđivanja njihove gospodarske uspješnosti, stope preživljavanja te rasta i razvoja PPI-jeva kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.
Ciljne skupine: poduzetničke potporne institucije (PPI) i mali i srednji poduzetnici

Prihvatljivi prijavitelji: poduzetničke potporne institucije (PPI) upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI): http://reg.minpo.hr/pi/public/
Ukupan iznos Poziva: 22.800.000,00 kuna
Trajanje projekata: 18 mjeseci od dana podnošenja projektnog prijedloga

LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1395

Slične objave

Skip to content