Projektu UDRUGE za UDRUGE 366.370,31 HRK

Proportion
Categories: Novosti

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., a sukladno procedurama Europskih strukturnih i investicijskih fondova, ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske donijela je odluku o financiranju za 29 projekata, među kojima je i projekt Savjetovališta Lanterna „UDRUGE za UDRUGE“. Projektni partneri su Udruga osoba s invaliditetom SUNCE, Udruga za održivi razvoj OSEJAVA i Društvo za astronomska i ufološka proučavanja ORION, dok je projektni prijedlog pripremila Makarska razvojna agencija MARA.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva, njihovo bolje povezivanje te osposobljavanje i razvoj kompetencija za pripremu i provedbu samostalnih i suradničkih projekata. Projekt će rezultirati jačanju kapaciteta ovlaštenih osoba i zaposlenika prijavitelja i partnera u dijelu upravljanja, komunikacijskih aktivnosti, socijalnog uključivanja i volontiranja. Projektne aktivnosti odnose se na razvoj kompetencija iz stručnih znanja vezano za upravljanje i vođenje OCD-a, komunikaciju na osobnom i institucionalnom razvoju, unapređenje znanja engleskog jezika te posebno razvoj kompetencija i iskustva u upravljanu i radu s volonterima.

Budući da je projekt usmjeren na rješavanje konkretnih problema u lokalnoj zajednici – njegova provedba, osim jačanja kapaciteta OCD-a, doprinijeti će jačanju kohezije zajednice, izgradnji društvenog kapitala, te napretku na lokalnoj razini.

Krajnji korisnici  projektnog prijedloga su prvenstveno svi članovi i korisnici usluga udruga partnera na projektu ali i svih udruga na makarskom području. Javne ustanove, poput osnovnih i srednjih škola te CZSS Makarska također će imati velike koristi od ovog projekta time što se ojačanim kapacitetom udruga i njihov rada biti olakšan te će se i njima omogućiti povećanje kvalitete obrazovnih, zdravstvenih te socijalnih usluga koje ove ustanove pružaju.

Slične objave

Skip to content