Projekti odobreni za financiranje

KORISNIK PROGRAM IZNOSI
GRAD MAKARSKA Sigurnost cestovnog prometa na području RH / Ministarstvo unutarnjih poslova RH 214.033,75 kn
GRAD MAKARSKA Javni poziv za raspoređivanje i korištenje kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. / Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 60.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Program razvoja javne turističke infrastrukture / Ministarstvo turizma 122.500,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2017. 830.000,00 kn
1 KORISNIK Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2017. Makarska Jazz Festival 10.000,00 kn
GRAD MAKARSKA „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ /ESF 2.002.339,56 kn
GRAD MAKARSKA KK.06.1.1.01 „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ / EFRR 12.508.313,68 kn
MARA Europa za građane, mjera 2.2. Umrežavanje gradova / EUROPSKA KOMISIJA 13.650,00 EURA
102.375,00 kn
GRAD MAKARSKA INTERREG Adrion 1.058.245,20 EUR
7.936.839,00 kn
GRAD MAKARSKA Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. / Ministarstvo turizma 700.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 500.000,00 kn
3 KORISNIKA Potpore za turističke manifestacije u 2017. godini / Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije 21.000,00 kn
3 KORISNIKA Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. Splitsko-dalmatinska županija 15.000,00 kn
3 KORISNIKA Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini Splitsko-dalmatinska županija – 87.293,38 kn
1 OPG Javni poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godini Splitsko-dalmatinska županija 5.125,00 kn
4 KORISNIKA (3 PODUZETNIKA 1 PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ) Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. / Ministarstvo turizma 190.000,00 kn
14 PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu / Splitsko-dalmatinska županija 182.000,00 kn
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKE Pozivni natječaj za sustav TZ-a i to za projekte razvoja turizma na nerazvijenim područjima i programe razvoja selektivnih oblika turističke ponude Turističke zajednice SDŽ 20.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. – Makarsko kulturno ljeto 2018 25.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. – Adaptacija i unutarnje uređenje prostorija Gradske knjižnice Makarska 600.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. – „Palača Tonoli“ – izrada arhitektonske dokumentacije za sanaciju 50.000,00 kn
3 KORISNIKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. 30.000,00 kn
1 KORISNIK Ministarstvo poljoprivrede – dodjela potpore za organizaciju manifestacija u 2017. godini – „Eko-etno sajmovi domaćih proizvoda OPG-ova rukotvorina i suvenira u Gornjoj Podgori 2.857,96 kn
GRAD MAKARSKA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 313.158,59 kn
1 KORISNIK Certifikacijom proizvoda do tržišta – Operativni program Konkurentnost i kohezija 73.287,00 kn
JU MARA Novi Adrion-promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo (34.183.407,30 HRK) 880.000,00 kn
2 KORISNIKA Program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro 10.000,00 kn
4 KORISNIKA Natječaja za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2018. godini 18.000,00 kn
2 KORISNIKA Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2018 14.343,96 kn
1 KORISNIK Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH u organizaciji MVEP i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu, u okviru raspoloživih financijskih sredstava u 2018. 17.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini 219.243,00 kn
10 KORISNIKA Programi podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. 119.500,00 kn
2 KORISNIKA Potpore za samozapošljavanje 110.000,00 kn
3 KORISNIKA Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. / Ministarstvo turizma 170.000,00 kn
8 KORISNIKA Program javnih potreba u kulturi i sportu Splitsko – dalmatinske županije 38.000,00 kn
1 KORISNIK Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije 13.000,00 kn
2 KORISNIKA TZ Makarska i TZ Podgora Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za programe/projekte razvoja selektivnih oblika turističke ponude 100.000,00 kn
JU MARA Program jačanja poduzetničkih kompetencija 30.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije 90.000,00 kn
Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene „Program ulaganja u zajednicu“ projekt „Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj“, faza II
JU Makarska razvojna agencija Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. – Novi Adrion 84.897,00 kn
4 fizičke osobe Program sustavnog gospodarenja energijom na području SDŽ za 2018. 128.000,00 kn
Gradsko društvo Crvenog križa Makarska ZAŽELI – Program zapošljavanja žena “Pružam ti ruku” 2.103.036,10 kn
Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene „Program ulaganja u zajednicu“ projekt „Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj“, faza II 500.000,00 kn
Zajednica sportskih udruga Grada Makarske – ESF „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u zajednicu kroz šport“ – SPORTski INpuls 1.384.089,51 kn
Grad Makarska – Program sustavnog gospodarenja energijom na području SDŽ za 2018. Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete 34.778,00 kn
Grad Makarska Program javnih potreba u kulturi RH 2019. Makarsko kulturno ljeto 20.000,00 kn
Udruga Adria Program javnih potreba u kulturi RH 2019. Makarska jazz festival 2019. 12.000,00 kn
Gradska glazba Makarska Program javnih potreba u kulturi RH 2019. – nabava glazbala 8.000,00 kn
Grad Makarska Energetska obnova zgrade Podtribinskog prostora glavnog terena Gradskog sportskog centra Makarska na adresi Franjevački put 2, 21300 Makarska” (EFRR) 1.452.334,25 kn
JU Makarska razvojna agencija MARA Europa za građane: Education Against Social Exclusion and Euroscepticism (EASE) 10.080,00 €
DV Biokovsko zvonce „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“: “ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj!” 4.390.530,16 kn