Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Sažetak: Svrha Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva je 45.600.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovoga poziva su:

 • Izrada dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:
 • izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine  ili rekonstrukcija ) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
  opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkoga broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom);
 • Angažiranje osobe od strane Prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15) ako je primjenjivo;
  Upravljanje projektom (administrator projekta);
  Informiranje i vidljivost

–  organizacija konferencija u svrhu promocije projekta;

 • Ostale aktivnosti projekta:

 revizija projekta (osim osnovne revizije projekta očekuje se i revizija)
– provedba horizontalnih načela.
Prihvatljivi prijavitelji (i partneri) su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH.

Objava poziva očekuje se u drugom kvartalu 2017. godine.

LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1405

Slične objave

Skip to content