Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

NATJEČAJ: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. Godinu

FOND: Ministarstvo kulture

ROK: 1. listopada 2020. godine

Nakon provedenih konzultacija s kulturnim vijećima i povjerenstvima, Ministarstvo kulture i medija prilagodilo je Poziv okolnostima uvjetovanima pandemijom koronavirusa te raspisalo Poziv za programe iz svih područja kulturnog stvaralaštva koji će se održati u 2021. godini.

S obzirom na izmjene i prilagodbu Poziva epidemiološkim uvjetima, svi potencijalni prijavitelji upućuju se da prouče Upute za prijavitelje za svako pojedino područje.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno:
–           predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,
–           planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
–           u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,
–           u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
–           održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
–           osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
–           što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
–           ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.

 

Link: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2021-godinu-rok-1-listopada-2020/19860

Slične objave

Skip to content