POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA OBLIKOVANJE SLIKOVNICA U OKVIRU PROGRAMA ROĐENI ZA ČITANJE

U okviru provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom zdravstva planira provedbu programa Rođeni za čitanje na nacionalnoj razini. Programom se predviđa osmišljavanje četiriju slikovnica za svako dijete od rođenja do predškolske dobi.
Nacionalna strategija poticanja čitanja dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.minkulture.hr/default.aspx?id=19107.

Program će na nacionalnoj razini promicati čitanje od najranije dobi i baviti se predškolskom djecom kao čitateljima. Glavni je cilj programa poučiti roditelje o važnosti čitanja naglas djeci od rođenja s namjerom da djeci čitanje prije svega postane užitak. Učestala druženja između velikih i malih koji dijele iskustvo i radost zajedničkog čitanja pomažu djeci shvatiti da su upravo knjige izvor užitka, a istovremeno im se na zabavan način i bez opterećenja pomaže u svladavanju vještine čitanja koja će olakšati sva druga učenja kroz život i učiniti ih uspješnijima.

OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA
Natječajni rad treba sadržavati:

  • maketu slikovnice (1 primjerak kompletno dizajnirane slikovnice) koja uključuje tekst i ilustracije
  • USB-medij s kompletnom pripremom slikovnice te posebno prikazanim tekstom i ilustracijama
  • tehnički opis slikovnice (planirani parametri: format, vrsta papira, uvez i sl.)
  • kratko tekstualno obrazloženje prijedloga uz naznaku uzrasta za koji je slikovnica namijenjena (do 3000 znakova).

Dostavljene slikovnice NE smiju biti označene imenom autora ili autorskog tima.
Svi drugi dijelovi natječajnog rada također moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred ocjenjivačkim sudom.
Uz prijavu treba priložiti podatke o autoru/autorima u posebnoj zatvorenoj omotnici koja će se otvoriti po donošenju odluka.

Svaka se slikovnica prijavljuje zasebno s posebnom zatvorenom omotnicom u kojoj su navedeni podaci o autoru teksta, autoru ilustracija te drugim članovima autorskog tima.
Svaki prijavitelj, autor ili autorski tim, može poslati neograničen broj prijedloga.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 45.000,00 kn bez PDV-a po svakoj grupi predmeta nabave.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Kriterij za odabir jest ekonomski najpovoljnija ponuda.
Naručitelj će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju sljedećih kriterija: kvalitete rada i cijene.

Natjecatelji moraju zadovoljiti sljedeće:
— do roka dostaviti kompletnu natječajnu prijavu čiji je glavni dio maketa slikovnice
— biti spremni na dodatnu razradu, ako njihov rad bude odabran za realizaciju
— ustupiti autorska prava za izradu slikovnica po predviđenim uvjetima.

Prilikom vrednovanja pristiglih slikovnica ocjenjivački će sud na način kako je opisano u tablici niže osobito uzeti u obzir:

  1. umjetničku kvalitetu teksta i ilustracije/fotografije
  2. primjerenost dobi djeteta
  3. komunikativnost slikovnice
  4. suvremenost i originalnost
  5. primjenjivost predloženih rješenja.

 

Link: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23576

 

Slične objave

Skip to content