P O Z I V za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2021. godinu

FOND: Splitsko dalmatinska županija

ROK: 28. rujna 2020. godine

Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:

– Muzejska djelatnost

– Izdavačka djelatnost

– Glazbena djelatnost

– Zajednica tehničke kulture

– Podrška kulturnim programima i aktivnostima.

Predlagatelji programa dužni su dostaviti slijedeće:

  1. Naziv programa
  2. Kratki opis programa
  3. Vrijeme i mjesto realizacije programa
  4. Troškovnik realizacije programa sa specifikacijom troškova potrebnih za izvršenje
  5. Plan financiranja programa s izvorima financiranja i naznačenim sredstvima koje osigurava iz vlastitih ili drugih izvora te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Link: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/28238/poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-podrucjima-kulture-i-tehnicke-kulture-za-2021-godinu

 

Slične objave

Skip to content