Nova/stara rubrika na našim stranicama – „ODOBRENI PROJEKTI“

Proportion
Categories: Novosti

Pridajemo jednaku važnost i malim i velikim projektima!

Na našim internetskim stranicama dodali smo novu/staru rubriku „Odobreni projekti“, koja nudi detaljan pregled prijavljenih projekata koji su dobili zeleno svjetlo, kao i projekata u kojima je Mara bila nositelj ili partner, i to od 2017. do 2023.

Sličan popis vodili smo i ranije na našim internetskim stranicama (do 2022.), međutim sada smo popis svih odobrenih projekata doradili novim informacijama te ažurirali na način da je isti značajno pregledniji. Rubrika ne samo da pruža transparentnost u pogledu aktivnosti naše ustanove, već i služi kao izvor inspiracije za one koji traže mogućnosti financiranja svojih ideja.

Popis predstavlja pregled kako malih, tako i velikih projekata. Naime, ponosni smo na činjenicu kako pridajemo jednaku važnost i  velikim i malim projektima, što dokazuje našu posvećenost različitim inicijativama, bez obzira na njihovu financijsku vrijednost i naglašava važnost jednakog tretmana svih projekata. Takav pristup potiče raznolikost projekata, ali i osigurava da se svaki projekt, bez obzira na njegovu veličinu ili obim, smatra važnim.

Jedno od vrijednosti na kojima je temeljen razvoj naše ustanove je upravo – individualan pristup svim korisnicima, što je posebno važno u kontekstu lokalnog razvoja, gdje je potrebno razumjeti specifične potrebe i izazove svih skupina u lokalnoj zajednici (fizičkih osoba, poduzetnika, udruga, javnih ustanova…). Naše iskustvo nas je naučilo kako upravo manji projekti koje provode udruge ili poduzetnici imaju snažan utjecaj na kvalitetu života pojedinaca u zajednici, naročito marginaliziranih skupina.

Ukupno gledano, rubrika “Odobreni projekti” odraz je radne kulture naše ustanove koja vrednuje međusektorsku suradnju i prilagođava svoje poslovanje potrebama korisnika te pruža jasnu sliku o tome na koji način Mara doprinosi društvenom i ekonomskom napretku zajednice.

Svakako treba istaknuti kako tek rijetki od navedenih projekata nakon odobrenih bespovratnih sredstava ili ugovaranja, a iz različitih razloga (ovisno o korisniku) – ipak na kraju nisu provedeni.

Navigacija kroz EU fondove može biti izazovna, posebno za lokalne zajednice koje se suočavaju s specifičnim preprekama kao što su Makarska i Makarsko primorje. Problematika otežanog pristupa EU fondovima je tema koja zaslužuje pažnju, stoga u našem sljedećem Newsletteru planiramo obraditi ovu temu, pružajući uvid u prepreke s kojima se naše područje suočava.

Pregled svih odobrenih projekata po godinama pregledajte ovdje (klikom na godinu otvara se popis projekata sa osnovnim informacijama o njima): https://mara-makarska.hr/odobreni-projekti/.

 

Slične objave

Skip to content