Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

NATJEČAJ: Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rok: datum početka zaprimanja prijava: 2.1.2019.
datum završetka zaprimanja prijava: 1.7.2019.

KORISNICI: Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika / šumovlasnika, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
• ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
• ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta
• opći troškovi (ostalo)
• nematerijalna ulaganja.

LINK : https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu/

Slične objave

Skip to content