NATJEČAJ:  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2019. Godinu

NATJEČAJ:  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2019. Godinu

FOND: Splitsko-dalmatinska  županija

ROK: Rok za podnošenje zahtjeva je 1.svibnja 2019. godine.

KORISNICI:

Mjera 1. Početnici u poduzetništvu

  1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

(u daljnjem tekstu: Korisnik);

  1. Korisnici iz stavka 1. jesu trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici.

 

Mjera 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti

  1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita, koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

(u daljnjem tekstu: Korisnik);

  1. Korisnici iz stavka 1. jesu trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i obrtnici.

Tradicijske djelatnosti- djelatnosti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti, koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju se na obrasce tradicijske kulture pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko- dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja i razvoja tradicijskih djelatnosti.

 Na potpore se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Potpora se neće dodjeliti poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno uredbom (EZ br. 1379/2013 ) i poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje navedenih Dodatkom I ugovora o pristupanju EU (Prilog I. ovog Javnog poziva).

 

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

 Mjera 1: Početnici u poduzetništvu

Popis glavnih prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. obuhvaća djelatnosti iz područja C izuzev skupine 10.2, razreda 10.20;  E; F; G- prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2, razred 45.20; J; M izuzev skupine 69.1, razreda 69.10; N izuzev odjeljaka  77, 78, 80 i 82; P; Q; S izuzev odjeljka 94.

 Mjera 2: Očuvanje tradicijskih djelatnosti

Popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 2. naveden je u Prilogu II. ovoga Javnog poziva.

 

LINK: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/16446/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-potpore-osnivanju-i-razvoju-malog-gospodarstva-na-podrucju-sdz-za-2019-g

Slične objave

Skip to content