NATJEČAJ:  JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

NATJEČAJ:  JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa

„Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

 

FOND: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ROK: Rok za podnošenje zahtjeva: 01. svibnja 2019.

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ (u daljnjem tekstu: Program).

 

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

 • Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela
 2. izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti
 3. diseminacija rezultata projekta
 4. upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na potporu može ostvariti:

 • Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koje u trenutku podnošenja projektne prijave ima najmanje 3 zaposlenika.
 • Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu.

Prijavitelj mora dokazati kako je primarni cilj projekta provedba IRI aktivnosti, te širenje rezultata istoga putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije te kako će svu dobit iz projekta reinvestirati u svoje aktivnosti, diseminaciju njihovih rezultata.

 

Mjera 2. Sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova

Prihvatljive aktivnosti:

 1. troškovi pripreme projekta koji su prihvatljivi i nominirani za financiranje iz sredstava europskih fondova (jednokratna potpora)
 2. provedba razvojno-istraživačkih i infrastrukturnih projekata

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na potporu može ostvariti partner, nositelj/koordinator, glavni prijavitelj predmetnog projekta s područja Splitsko-dalmatinske županije i to:

×          visoko učilište koje je upisano u Upisnik visokih učilišta

×          znanstvena organizacija koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija

 • mala ili srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem i koja imaju najmanje 3 zaposlenika u trenutku podnošenja projektne prijave.

 

 

 

Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljive aktivnosti:

 • pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama
 • provjera potencijalno inovativnog koncepta
 • istraživanje tržišta i konkurencije
 • testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti
 • razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • diseminacija rezultata potencijalnim investitorima

 

Prihvatljivi prijavitelj:

 • Poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije osnovano unutar dvije godine do datuma podnošenja Prijave, a čija se djelatnost temelji na suvremenoj tehnologiji kao ključnom elementu poslovanja, s najmanje jednim zaposlenikom

 

 

LINK: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/16445/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-bespovratna-sredstva-iz-programa-istrazivanje-razvoj-i-inovacije-za-2019-godinu

 

Slične objave

Skip to content