NATJEČAJ: ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA I TURISTIČKIH ZAJEDNICA IZ PROGRAMA RAZVOJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA I PROJEKTA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

NATJEČAJ:NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA I TURISTIČKIH ZAJEDNICA IZ PROGRAMA  RAZVOJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA I PROJEKTA NA PODRUČJU  SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE  U 2019. GODINI

 

FOND: SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

ROK:  Natječaj je otvoren sa zaključno 18.ožujka 2019.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na web stranicama Splitsko – dalmatinske županije, www.dalmacija.hr i obavijesti u dnevnom tisku.

 

KORISNICI:

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge (i lokalne turističke zajednice) kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita, koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14. 70/17) i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te udruge koje su ispunile ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, čiji je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja područje Županije  ili ostvaruje projekt kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi stanovnika Županije , osim iznimno u slučajevima iz članka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko –dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 147/15 ).

 

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Prioritetne aktivnosti ovog Natječaja su:

 

  1. poticanje razvoja Dalmatinske zagore
  2. usmjerenost manifestacije/projekta na neposrednu turističku korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi
  3. snaga tradicije manifestacije /projekta i broj godina održavanja
  4. obogaćuje pred i post sezonu i stvaranje novih proizvoda
  5. broj turista (gledatelja/sudionika) koji bi sudjelovali/prisustvovali manifestaciji / projektu
  6. autentičnost doživljaja vezanih za turističku tradiciju Županije
  7. stvaranje cjelogodišnje ponude proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji kulture i turizma
  8. međunarodno promoviranje turističke ponude Splitsko – dalmatinske županije.

 

 

LINK: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/16396/natjecaj-za-financiranje-projekata-udruga-i-turistickih-zajednica-iz-programa-razvoja-turistickih-manifestacija-i-projekata-na-podrucju-sdz-u-2019-godini

 

Slične objave

Skip to content