Natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini

  • NATJEČAJ: Natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini
  • FOND: Splitsko-dalmatinska županija
  • ROK:04.2018. godini
  • KOSNICI: udruge kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita, koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14. 70/17) i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te udruge koje su ispunile ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, čiji je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja područje Županije ili ostvaruje projekt kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi stanovnika Županije , osim iznimno u slučajevima iz članka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko – dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 147/15 ).
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA: Programska područja i aktivnosti:
  1. Popularizacija ICT-a

Moguće aktivnosti: -konferencije, natjecanja i druge manifestacije sa svrhom popularizacije ICT-a

 

  1. Provođenje stručnih edukacija iz područja ICT-a

Moguće aktivnosti: – napredne škole programiranja i ostale stručne ICT edukacije i aktivnosti iz područja ICT

Slične objave

Skip to content