N A T J E Č A J za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2021. godini

FOND: Splitsko – dalmatinska županija

ROK: 3.3.2021. godine

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro  (u daljnjem tekstu: Županija )  u 2021. godini.

Županija će u 2021. godini djelomično financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

  1. Socijalna i zdravstvena zaštita  djece i mladih;
  2. Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji;
  3. Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja;
  4. Zaštita osoba s invaliditetom;
  5. Izvaninstitucionalna  skrb o starijim osobama;
  6. Skrb o beskućnicima;
  7. Promicanje zdravlja i prevencije bolesti;

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja.

Korisnici mogu ostvariti sredstva za isti program/projekt samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Link: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/29964/natjecaj-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-iz-podrucja-socijalne-i-zdravstvene-skrbi-humanitarne-djelatnosti-te-drugih-podrucja-od-interesa-za-opce-dobro-u-2021-g

Slične objave

Skip to content