On-line edukativni program: EU ŠKOLA – priprema i provedba EU projekata

Proportion
Categories: Novosti

U organizaciji Makarske razvojne agencije MARA,  a u suradnji sa CEDRA-om (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj) Split, 16. i 17. studenog 2020. te 23. i 24. studenog 2020. održat će se edukativni program EU škola – priprema i provedba EU projekata.

Zbog potrebe pridržavanja mjera zaštite od korona virusa COVID19  program EU škole će se održati putem ZOOM aplikacije.

Program je namijenjen svima koji se žele upoznati s mogućnostima i načinom kako pripremiti i provesti projekte financirane iz EU fondova: predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji žele razviti vlastitu projektnu ideju za EU sufinanciranje.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela na kojima se svladavaju metode koje su potrebne za izradu kvalitetnog projekta prema unaprijed definiranim pravilima za prijavu na natječaj i u konačnici za ostvarivanje bespovratnih sredstava.

Praktični dio odnosi se na rad na konkretnom projektu s polaznicima na njihovim projektnim idejama.

Polaznici programa dobit će uvjerenje o završenom programu.

Prijava se vrši putem e-maila: centar@mara-makarska.hr (navesti: ime, prezime, e-mail, kontakt broj).

 

Broj polaznika programa je ograničen.

 

PROGRAM

(od 16,00 sati do 18,15 sati)

 

 1. UVOD – Mogućnosti sufinanciranja projekata – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • EU strateški okvir
 • EU natječaji – pretraživanje, pregled
 • Primjeri natječaja za bespovratna sredstva; Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje

 

 1. PROJEKT I OSNOVNE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • Projektna ideja: Od ideje do projekta; Analiza i planiranje
 • Metodologija pripreme projekta: Detaljniji opisi aktivnosti; Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente; Plan aktivnosti-Gantogram
 • Planiranje resursa; Metode određivanja troškova; Planiranje proračuna projekta; Relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme

 

 1. PROJEKT I OSNOVNE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM – (dva puna sata s pauzomod 15 minuta)
 • Provedba i upravljanje projektom
 • Uloge u projektnom timu; Uloga voditelja projekta; Upravljanje troškovima;
 • Upravljanje vremenom; Upravljanje komunikacijama; Upravljanje dionicima

 

 1. PRAKTIČNI RAD – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • Zadatak: Priprema projektne ideje za prijavu projekta

 

 

 

 

 

Slične objave

Skip to content