Life program Hrvatska

FOND: Ministarstvo gospodarstva i regionalnog razvoja

Program LIFE vodeći je financijski instrument Europske unije posvećen zaštiti okoliša, očuvanju prirode i djelovanju u području klime.
Očekivani rokovi za prijavu za pojedine vrste projekata su:
• Projekti standardnih djelovanja (SAP) za kružno gospodarstvo i
kvalitetu života; Rok: 19. rujna 2024.
• Projekti standardnih djelovanja (SAP) za prirodu i biološku raznolikost;
Rok: 19. rujna 2024.
• Projekti standardnih djelovanja (SAP) za ublažavanje klimatskih
promjena i prilagodbu; Rok: 17. rujna 2024.
• Djelovanja koordinacije i potpore (CSA) za prijelaz na čistu energiju;
Rok: 19. rujna 2024.
• Strateški integrirani projekti (SNAP/SIP) – Opis koncepta: Rok: 5. rujna
2024.; Potpuni prijedlozi: Rok: 6. ožujka 2025.
• Priprema tehničke pomoći za SIP i SNAP; Rok: 19. rujna 2024.
• Replikacija tehničke pomoći Rok; 19. rujna 2024.
• Okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA OG); Rok: 5. rujna 2024.
• Ugovori o posebnim operativnim bespovratnim sredstvima (SGA OG);
Rok: 17. rujna 2024.
• LIFE Pripremni projekti (bavljenje ad hoc zakonodavnim i političkim
prioritetima – PLP); Rok: 19. rujna 2024.

Link: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/life-natjecaj-za-2024-otvara-se-18-travnja/

Slične objave

Skip to content