Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2024. godinu

FOND: Splitsko-dalmatinska županija

ROK: 25.3.2024.

Predmet Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacijepomorske baštine je promocija , zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta „Pomorsko je dobro” na području Splitsko – dalmatinske županije u 2024. godini.

Pravo na podnošenje prijava imaju:
• udruge (neprofitne organizacije),
• jedinica lokalne samouprave,
• lokalne turističke zajednice,
• javne ustanove (bez proračunskih korisnika SDŽ),
• trgovačka društva
• i obrti

Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:
– održavanja i provođenje projekta (športska natjecanja, jedrenje, ribolov i sl.)
– promocija i sudjelovanje u projektu “Pomorsko je dobro”
– akcije i inicijative očuvanja pomorskog dobra i pomorske baštine
– edukacija građana o zaštiti pomorskog dobra i pomorske baštine
– troškovi provođenja određenog projekta
– izrada promotivnih brošura i promocija projekta
– solarna rasvjeta, edukativne table o pomorskoj tradiciji, podzidovi u stilu suhozida, klupice,
koševi za otpad
– turistički promovirati povijest ribarenja, pomorstva i tradicijskih obrta
– Zahvati i/ili akcije sukladno Pravilniku o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji
građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-
dalmatinske županije

Više informacija na: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/natjecaj/javni-poziv-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-razvoja-zastite-i-valorizacije-pomorske-bastine-na-podrucju-sdz-za-2024-godinu

Slične objave

Skip to content