Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2022.

FOND: Splitsko dalmatinska županija

ROK: 8. svibnja 2022.godine

Pozivaju se vjerske zajednice i institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije na prijavu programa i projekata iz područja djelovanja vjerskih zajednica, a koji su od općeg društvenog interesa.

Cilj ovog Javnog poziva vjerskim zajednicama za predlaganje programa i projekata je omogućiti vjerskim zajednicama lakše funkcioniranje i financiranje projekata u skladu s Zakonom i ovim Javnim pozivom.

Prihvatljivi programi i projekti za vrednovanje temeljem ovog Javnog poziva su:
– Kulturno umjetnički program iz okrilja vjerskih zajednica
– Nabava materijalno tehničkih sredstava neophodnih za rad
– Nakladnička djelatnost
– Programi skrbi o kulturno povijesnoj baštini od interesa za lokalne zajednice

Prihvatljive su u pravilu vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije uz uvjet da ispunjavaju sve uvijete iz ovog Javnog poziva.

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvijete:
– biti upisan u odgovarajući Registar pravnih osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti
(Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj ili slično)
– da projekt koji prijavi na Javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i
koristan) za razvoj društva i za zadovoljenje javnih potreba
– da ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili
projekta;
– da ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu
(mrežne stranice ili drugi prikladan način).

Link: Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2022. (dalmacija.hr)

Slične objave

Skip to content