Javni poziv  za sufinanciranje izgradnje,građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

NATJEČAJ: Javni poziv  za sufinanciranje izgradnje,građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

 

FOND:  Središnji državni ured za šport

ROK: Javni poziv otvoren je od 21. siječnja 2019.do 20. veljače 2019.godine.

 

KORISNICI: Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave(u daljnjem tekstu JLP(R)S) koje su na temelju individualnih i grupnih rasprava o stvarnim potrebama športske  zajednice došle do zaključaka o potrebi poboljšanja športske infrastrukture.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Prihvatljive aktivnosti su:

– izvođenje građevinskih zahvata planiranih/postojećih športskih građevina temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,

– opremanje športskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja

 

 

LINK: https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/natjecaj-za-izgradnju-i-obnovu-infrastrukture-123/123

 

Slične objave

Skip to content