Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021. godini

FOND: Ministarstvo turizma i sporta

ROK:  15. ožujka 2021. godine

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata Sredstva su namijenjena za projekte koji uključuju elemente INOVATIVNOSTI u funkciji održivog razvoja turizma u skladu s novim trendovima u turizmu:

  1. Eko turistička destinacija
  2. Turizam s elementima volonturizma (turist-volonter)
  3. Turistički proizvod koji pruža lokalno iskustvo (npr. turistima se pruža mogućnost sudjelovanja u tradicionalnim igrama, kulturnim, gospodarskim aktivnostima, svakodnevnom životu i sl.)
  4. Primjena IT tehnologije u kreiranju turističkog proizvoda destinacije (npr. virtualna stvarnost-omogućiti „posjet“ teže dostupnim lokacijama – spilje, arheloška nalazišta i sl; osoba s ograničenom pokretljivosti i dr.)

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama – u daljnjem tekstu: Partner). Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva: 800.000,00 kn .

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 25.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola , 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta. VI. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.

Link: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

 

Slične objave

Skip to content