Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini.

 • NATJEČAJ: Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini.
 • FOND: Ministarstvo poljoprivrede
 • ROK: Za manifestacije održane od 1. siječnja do 15. listopada 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. studenoga 2017. godine, a za manifestacije održane od 16. listopada do 31. prosinca 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. siječnja 2018. godine.

KORISNICI:

 1. a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova;
 2. b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi;
 3. c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv).

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Predmet Javnog poziva je dodjela potpore u obliku bespovratnih financijskih sredstava  za organizaciju manifestacija koje se održavaju u 2017. godini na području Republike Hrvatske. Potpora je namijenjena organizaciji manifestacija iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i to za:

 • znanstveno-stručne skupove,
 • gospodarske manifestacije i
 • lokalno-tradicijske manifestacije.

 

Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati isključivo sljedeći troškovi nastali organizacijom manifestacija:

 

 1. troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica, letaka i nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja;
 2. troškovi najma: prostora (dvorane, šatora, audio i vizualna tehnika, opreme), najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju, štandova i pozornice;
 3. troškovi oglašavanja manifestacije, troškove promocije (prezentacije, medijska promocija, promotivni materijali i dr.);
 4. troškovi smještaja, putni troškovi, honorari (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika;
 5. usluge zaštitarske službe;
 6. druge troškove neposredne organizacije koje Ministarstvo poljoprivrede smatra opravdanim;
 7. troškovi cateringa (jelo, piće, kava) – za znanstveno-stručne skupove 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 10.000,00 kuna, za gospodarske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 25.000,00 kuna i za lokalno-tradicijske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 2.500,00 kuna.

 

 

Slične objave

Skip to content