Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2020. godinu

FOND: Splitsko-dalmatinska županija

ROK: 19. ožujka 2020.godine

KORISNICI: Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koje u trenutku podnošenja projektne prijave ima najmanje 3 zaposlenika.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“.

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

 • Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

Prihvatljive aktivnosti:

 1. primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela
 2. izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti
 3. diseminacija rezultata projekta
 4. upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom

Očekivani rezultati:

 • novi proizvod, poslovni model i/ili usluga
 • usvajanje novih tehnologija i proizvodnih procesa
 • zaštićeno intelektualno vlasništvo i licencije
 • javno-privatno partnerstvo na razvojno-istraživačkim projektima
 • nova radna mjesta
 • novi projekti

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na potporu može ostvariti:

 • Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koje u trenutku podnošenja projektne prijave ima najmanje 3 zaposlenika.
 • Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu.

Prijavitelj mora dokazati kako je primarni cilj projekta provedba IRI aktivnosti, te širenje rezultata istoga putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije te kako će svu dobit iz projekta reinvestirati u svoje aktivnosti, diseminaciju njihovih rezultata.

Prihvatljivi partner:

 • visoko učilište koje je upisano u Upisnik visokih učilišta

ili

 • znanstvena organizacija koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija

Prijavitelj i partner moraju imati potpisan sporazum o suradnji koji regulira međusobne odnose i prava intelektualnog vlasništva.

Link:https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/22859/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-bespovratna-sredstva-iz-programa-%e2%80%9eistrazivanje-razvoj-i-inovacije%e2%80%9c-za-2020-godinu

Slične objave

Skip to content