JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

FOND:  Splitsko-dalmatinska županija

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA: dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“

ROK: 06.studenog 2019. godine

Programom Istraživanje, razvoj, inovacije, Splitsko-dalmatinska županija želi potaknuti bolju suradnju znanstveno istraživačkih institucija i poslovnog sektora, kojom će se poslovnom sektoru omogućiti sudjelovanje u istraživačkim projektima, praćenje tehnoloških dostignuća i učinkovita primjena inovacija. Program IRI namijenjen je svim sektorima gospodarstva koji su u stanju kroz osmišljen program potpora, ponuditi proizvode veće dodane vrijednosti i na taj način ostvariti pozitivan učinak na gospodarski razvoj Županije. Njegovom provedbom omogućit će se ubrzani transfer tehnologije i znanja, te poboljšanje tehnološke opremljenosti kao temeljnih preduvjeta za razvoj novih proizvoda i povećanje produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva Županije.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela
  2. izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti
  3. diseminacija rezultata projekta
  4. upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom

Link: https://www.dalmacija.hr/obavijesti/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-bespovratna-sredstva-iz-programa-istrazivanje-razvoj-i-inovacije-za-2019-godinu-2

 

 

Slične objave