Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2020.

FOND: Splitsko-dalmatinska županija

ROK: 18. ožujka 2020.godine

KORISNICI: Jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije.

Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata:

  • razvoj javne turističke infrastrukture (pod javnom turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Programa, smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) (npr. uređenje, opremanje i označavanje biciklističkih, pješačkih, planinarskih, poučnih i drugih tematskih staza, izletišta, penjališta, vidikovaca, špilja i drugih zanimljivih mjesta (point of interest), uvođenje bike-share usluge, bike servisa, bike parkova);
  • turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela, turistička signalizacija i sl.);
  • razvoj nautičke infrastrukture;
  • ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam i sl.).

Kod prijave razvojnih projekata koji se odnose na uređenje (tematizaciju) plaža isti trebaju biti usklađeni (ili postupak izmjene teme) s Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije (dostupan na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije www. dalmacija.hr).

Prihvatljivi troškovi su:

  1. troškovi izrade projektne dokumentacije
  2. troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture

Link:https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/22876/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-temeljem-programa-sufinanciranja-razvojnih-projekata-u-turizmu-na-podrucju-sdz-u-2020

 

Slične objave

Skip to content