JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA PRAVNIM OSOBAMA ODREĐENIM KAO KORISNICI SREDSTAVA FONDA 2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ROK: Do isteka kalendarske godine ili do  iskorištenja sredstava

KORISNICI: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja) i neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

VRIJEDNOST: 22 milijuna kuna

Predmet ovog Javnog poziva  je sufinanciranje kupnje novih vozila

kako slijedi:

 • električnih bicikala,
 • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L 7,
 • električnih vozîla kategorije MI,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1,
 • vozila na vodik kategorije M1,
 • vozila za   prijevoz putnika  kategorija  M2, M3  i vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona:
 • električni
 • „plug-in“ hibridni pogon
 • stlačeni prirodni plin (SPP)
 • ukapljeni prirodni plin (UPP)

 

Sredstva Fonda mogu ostvariti korisnici ako:

 • podnesu prijavu sukladno uvjetima objavljenim u Pozivu,
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • dostave obveznu dokumentaciju sukladno ovom Pozivu i ispunjavaju uvjete sukladno ovom Pozivu,
 • prihvate uvjete zajedničkog finailciranja sukladno ovom Pozivu i općim aktima F- onda,
 • ulažu vlastita sredstva za kupnju vozila

Slanje prijava na Poziv počinje dana  7. srpnja 2020. godine u 9:00 sati.

Link:http://fzoeu.hr/hr/novosti/54_milijuna_kuna_za_elektricna_vozila_i_punionice/?fbclid=IwAR03Jp9DEybGS-5-h1oehkoNSptpPeOIqJSiVp9zXD0KTx7XY9inOlr7x4A

https://fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 

Slične objave