JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA GRAĐANIMA DODJELOM DONACIJE 2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ROK: Do isteka kalendarske godine ili do  iskorištenja sredstava

KORISNICI: fizičke osobe –  građani

VRIJEDNOST: 22 milijuna kuna

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila (u daljnjem tekstu: Poziv), kako slijedi:

 • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,
 • električnih vozila kategorije M1,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1
 • vozila na vodik kategorije M1.

 

Tehnički uvieti za prihvatljiva vozila

 • vozila kategorije M1,
 • električna vozila (emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km),
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila na vodik (emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km),
 • vozila trebaju biti homologirana za cestovni promet u

 

 

Kratak opis kategoriia vozila:

 • L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora :s 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage 4kW i brzine                                           45 km/h,
 • L2: motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora :s 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage š 4kW i brzine 45 km/h
 • L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli) brzine > 45 km/h,
 • Motorna vozila s dva kotača í boćnom prikolicom (motocikli s boćnom prikolicom),         radnog obujma motora > 50 cm* ili brzine > 45 km/h
 • L5: Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h
 • L6: motorna vozila s 4 kotača (laki četverocikli), čija je masa praznog vozila :s od 350 kg što ne uključuje masu baterija kod elektrićnih vozila čija je najveća konstrukcijska brzina 45 km/h,
 • L7: motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikala, čija je masa praznog vozila od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ś 15 kW,
 • M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala

 

Korisnici

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe gradani ako:

 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovoga Poziva,
 • su punoljetne osobe s prebivalištem u RH,
 • dostave obveznu dokumentaciju sukladno ovom Pozivu i ispunjavaju uvjete sukladno ovom Pozivu,

«       prihvate uvjete zajedničkog financiranja sukladno ovom Pozivu i općim aktima Fonda,

 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/iIi nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekta od strane Fonda,
 • sklope ugovor s Fondom o koriśtenju sredstava Fonda, (u daljnjem tekstu: ugovor),
 • registriraju vozilo na području Republike Hrvatske, te ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Pozivom

 

Sredstva Fonda

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu:

 • električno vozilo L1-L7 kategorije — do 20.000,00 kuna
 • vozilo M1 kategorije s plug-in hibridnim pogonom — do 40.000,00 kuna
 • vozilo M1 kategorije s električnim pogonom — do 70.000,00 kuna
 • vozila na vodik kategorije M1 – do 70.000,00 kuna

lznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40°/» Fondu opravdanih troškova.

Fizičkim osobama – građanima temeljem ovog Poziva Fond će dodjeljivati sredstva za  nabavu najviše jednog novog vozila. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 22.000.000,00 kuna.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 13. Srpnja 2020. godine

Link: https://fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 

 

 

Slične objave

Skip to content