JAVNI POZIV za kandidiranje projekata za dodjelu projekata bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

FOND: Ministarstvo turizma

ROK: 20. lipnja 2022.

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva krozpotporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta,razvoja održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma, te potporu za revitalizaciju ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE
SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

A2 – KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište
(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
Kampovi – NN 54/16, NN 68/19, NN 120/19)

CILJEVI PROGRAMA
Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba
doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone
– zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma
– razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga
– oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije
IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u
proračunu Ministarstva turizma i sporta za 2022. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom
iznosu od 13.000.000,00 kuna.
KORISNICI BESPOVRATNIH POTPORA
subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske
i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Link: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske – T U R I Z A M (gov.hr)

Slične objave

Skip to content