Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

FOND: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

ROK: 31. kolovoza 2021. godine

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole),
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

LINK: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini (gov.hr)

Slične objave

Skip to content