JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021. godinu

FOND: Splitsko dalmatinska županija

ROK: 31. ožujka 2021.

Cilj Natječaja je stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja Splitsko–dalmatinske županije radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva te ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije.

Bespovratna sredstva, u vidu poticaja, dodjeljivat će se za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima koji namjeravaju trajno živjeti na tim područjima.

Program  sufinanciranja ostvaruje se kroz poticaj za:

1. kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.11.2019. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj. Na kupljenom zemljištu treba ishoditi vlasnički list za kupljeno zemljište na ime prijavitelja. Pri kupnji građevinskog zemljišta, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom. Kupac građevinskog zemljišta ima obvezu započeti gradnju kuće na kupljenom zemljištu u što skorijem roku, a useljivu stambenu jedinicu u toj kući mora dovršiti najdalje u roku četiri (4) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava;

1. kupnju kuće za stanovanje čija cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.11.2019. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj.

Za kupljenu kuću treba priložiti kupoprodajni ugovor, ishoditi vlasnički list na ime prijavitelja za kupljenu kuću i priložiti akt o legalnosti predmetne kuće (odgovarajući akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju).

Pri kupnji kuće za stanovanje, kao opravdani trošak, neće se priznavati trošak kupnje

na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i

svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom;

 

 1. kupnju stana za stanovanje čija cijena po kvadratu treba odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.11.2019. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj.

Pri kupnji stana za stanovanje, kao opravdani trošak, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom.

Za kupljeni stan treba priložiti kupoprodajni ugovor, priložiti dokaz o vlasništvu posebnog dijela nekretnine u zemljišnoj knjizi (etažno vlasništvo) na ime prijavitelja za kupljeni stan i akt o legalnosti zgrade u kojoj se kupljeni stan nalazi (odgovarajući akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju);

 

 1. izgradnju kuće (od temelja) za stanovanje u kojoj jednu useljivu stambenu jedinicu treba dovršiti najduže u roku tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba ishoditi akt za građenje i vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena izgradnja obiteljske kuće;

 

 1. dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje u kojoj jednu useljivu stambenu jedinicu treba dovršiti najduže u roku tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena izgradnja obiteljske kuće;

 

 1. adaptaciju neuseljene kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna stambena jedinica u kući za stanovanje adaptira najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju te ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je izgrađena predmetna zgrada;

 

 1. adaptaciju neuseljenog stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje

adaptira najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba dostaviti odgovarajući akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju te ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je izgrađena predmetna zgrada;

Pod adaptacijom kuće/stana iz točke f) i g) smatra se sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za upotrebljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

 

 1. rekonstrukciju kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna useljiva stambena jedinica u kući za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti uporabnu dozvolu.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena rekonstrukcija obiteljske kuće;

 

 1. rekonstrukciju stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti uporabnu dozvolu.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena rekonstrukcija predmetnog stana;

Pod rekonstrukcijom kuće/stana iz točke h) i i) se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Rekonstrukcija se može odnositi na dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine, rušenje građevine i dr.

Svi troškovi koji se odnose na kupnju građevinskog zemljišta, kupnju kuće za stanovanje, kupnju stana za stanovanje, izgradnju kuće za stanovanje, adaptaciju i rekonstrukciju kuće odnosno stana za stanovanje, trebaju biti u visini stvarnih tržišnih cijena u vrijeme kupoprodaje ili izvođenja radova.

 OPĆI UVJETI NATJEČAJA 

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 1. da je naselje u kojem prijavitelj/ica namjerava rješavati svoje stambeno pitanje razvrstano prema indeksu razvijenosti u skupine prema popisu iz OBRASCA 2 – POPIS NASELJA S IZNOSIMA POTICAJA ovog Natječaja, koji Obrazac je sastavni dio Natječaja;

 

 1. da supružnici (svaki ponaosob), osobe koje žive u životnom partnerstvu, neformalnom životnom partnerstvu te izvanbračnoj zajednici, odnosno samohrani roditelj, imaju do 45 godina života na dan podnošenja prijave;

 

 1. da prijavitelj/ica i suprug/supruga, osobe koje žive u životnom partnerstvu, neformalnom životnom partnerstvu te izvanbračnoj zajednici, odnosno samohrani roditelj, nemaju u vlasništvu druge nekretnine na području nadležnog zemljišno knjižnog odjela na kojem se prijavljuju (kuću, stan, poslovni prostor, apartman, građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište različite namjene);

 

 1. da prijavitelj/ica i članovi obitelji nisu ostvarili financijske poticaje iz drugih programa koji se financiraju iz Proračuna Splitsko–dalmatinske županije u zadnjih 5 godina od objave ovog Natječaja,

 

 1. da prijavitelj/ica i članovi obitelji nemaju dugovanja prema Proračunu Splitsko–dalmatinske županije;

 

 1. da prijavitelj/ica nije ostvario poticaj iz Programa demografskih mjera u 2019 i 2020. godini.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

 • Natječaj je otvoren od dana objave na službenoj web stranici Splitsko–dalmatinske županije (dalmacija.hr), odnosno od 22.02.2021. do 31.03.2021. godine, a dodatne informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti na telefon: 021/300–138, u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju.

 

 • Za vrijeme trajanja Natječaja, prijaviteljima koji su prijavu dostavili poštom ili su istu predali neposredno na pisarnicu Županije, prijava će biti protokolirana i označena brojčanom oznakom. Prijaviteljima se neće davati pisane ni usmene informacije o sukladnosti dokumenata koji prilaže prijavi na Natječaj.

 

 • Za trajanja Natječaja, predana prijava i dokumentacija priložena uz istu, neće se moći dopunjavati novim ili drugim dokumentima, osim rodnim listom novorođenog djeteta ili usvojenog djeteta (uz dokaz o usvajanju) za vrijeme trajanja Natječaja, zaključno s danom zatvaranja Natječaja.

Link: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/30136/natjecaj-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-iz-programa-demografskih-mjera-poticanja-mladim-obiteljima-iz-ruralnih-podrucja-za-izgradnju-i-adaptaciju-kuca-na-podrucju-sdz-za-2021?fbclid=IwAR24B7d8PyH_PcGniGgrbnGJ1uuha16n5HuO-NO3csIlnmgw2kK-s-I7D7M

 

Slične objave

Skip to content