Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske za 2020.

FOND: Grad Makarska

ROK : 3. veljače 2020.

KORISNICI: Organizacije civilnog društva  programski usmjerene na rad za opće dobro

Sukladno ovom Natječaju udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, ako provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Makarsku, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske, te promiču njegov položaj i ugled prijavljuju program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju grada Makarske, a za sljedeća prioritetna područja:

  1. Prioritetno područje 1 – potpore kulturnim i zabavnim manifestacijama
  2. Prioritetno područje 2 – potpore programima i projektima udruga iz kulture
  3. Prioritetno područje 3 – potpore programima, projektima i manifestacijama udruga iz tehničke kulture
  4. Prioritetno područje 4 – potpore manifestacijama udruga iz sporta
  5. Prioritetno područje 5 – potpore programima, projektima i manifestacijama udruga iz zdravstva i socijalne skrbi.

 Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 1.500.000,00 kuna (milijun i petsto tisuća kuna). Od toga za:

  1. Prioritetno područje 1 – iznos od 300.000,00 kuna
  2. Prioritetno područje 2 – iznos od 450.000,00 kuna
  3. Prioritetno područje 3 – iznos od 20.000,00 kuna
  4. Prioritetno područje 4 – iznos od 280.000,00 kuna
  5. Prioritetno područje 5 – iznos od 450.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 150.000,00  kuna.

 

Link: https://makarska.hr/hr/ispravak-javnog-natjecaja-za-financiranje-programa-projekata-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-iz-proracuna-grada-makarske-u-2020-godini/5420

Slične objave

Skip to content