Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, sindikati

Sažetak: 
Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Dobro upravljanje

Prihvatljivi prijavitelji:  sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca,
udruga poslodavaca više razine, jedinica regionalne i lokalne samouprave, razvojne agencije;
Prihvatljivi partneri:  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine, državne/javne  institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zaštite na radu, socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini, jedinice lokalne i regionalne samouprave, razvojne agencije, udruge, znanstveno istraživačke institucije, obrazovne institucije;

Sažetak: Socijalni dijalog je temeljna sastavnica europskog socijalnog modela, uz pomoć koje socijalni partneri (predstavnici poslodavaca i radnika) mogu aktivno doprinijeti pri izradi socijalne politike.
Strukturne reforme koje poduzima Vlada RH zahtijevaju načelni konsenzus socijalnih partnera oko provođenja reformi i njihovu punu opredijeljenost za nastavak socijalnog dijaloga u svim sferama gospodarsko-socijalnog razvoja, a i socijalni partneri na svim razinama, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj,  svjesni su nužnosti provođenja širih društvenih i ekonomskih reformi, kako bi se zajedničkim naporima, ostvarili nacionalni strateški ciljevi.

Unatoč relativno visokom postotku pokrivenosti industrijskih odnosa kolektivnim ugovorima, učinak bipartitnog socijalnog dijaloga na reguliranje industrijskih odnosa i dalje je nizak zbog ograničenog sadržaja i slabe provedbe načela bipartitnog dijaloga. Odnosno, utjecaj tripartitnog socijalnog dijaloga na donošenje politika u Republici Hrvatskoj je slab zbog ograničenih institucionalnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, nerazvijene kulture dijaloga u javnoj upravi i neujednačenog razvoja socijalnog dijaloga na lokalnoj razini.

Jačanje socijalnog dijaloga faza III. je treća operacija u nizu u posljednjih par godina, kojom je predviđeno financiranje aktivnosti sa jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.

Opći cilj operacije: Povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi operacije:

1. Razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina organizacija socijalnih partnera
2. Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga, napredak u uspostavi i provedbi sektorskih socijalnih vijeća
3. Omogućavanje uvjeta za uspostavu boljih mehanizama za sustavno prikupljanje podataka, istraživanje i analize industrijskih odnosa
4. Povećanje kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera za sudjelovanje u međunarodnim udruženjima socijalnih partnera, na EU i globalnoj razini te međunarodnim oblicima radničke participacije

Ukupna alokacija: za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu: 18.000.000,00 kn.
Iznos bespovratnih sredstava: Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.
Sufinanciranje projekata: nije zatraženo.

Slične objave

Skip to content