J A V N I P O Z I V na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu

FOND: Splitsko dalmatinska županija

ROK: 4. svibnja 2022.

  • Programom sufinanciranja Projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu definiraju se kriteriji i postupak dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u cilju jačanja konkurentnosti kulturnog (arheološko-povijesnog) turizma destinacije srednja Dalmacija razvojem novih turističkih proizvoda proizašlih iz integracije arheologije s turizmom.
  • Program se odnosi na pripremu i provedbu aktivnosti vezanih uz uprizorenje događaja i pojedinih aspekata života kroz razdoblje prapovijesti, antike i srednjeg vijeka na srednjodalmatinskom području

i / ili

pripremu i provedbu aktivnosti usmjerenih na demonstraciju vještina i obrta iz vremena prapovijesti, antike i srednjeg vijeka na promatranom području

Korisnici bespovratnih sredstava u okviru Programa mogu biti:

  • muzeji i javne ustanove (kojima nije osnivač Splitsko-dalmatinska županija) registrirane na području Splitsko-dalmatinske županije
  • znanstveno-nastavne institucije (sveučilište i fakulteti) registrirane na području Splitsko-dalmatinske županije
  • Temeljem ovog Programa, jedan korisnik može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.
  • Prijave se mogu dostaviti za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 2022. godine.

Kriteriji za odabir pristiglih projekata te kako se može ostvariti prednost u sufinanciranju istih detaljno je opisano u Programu sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu.

Link: JAVNI POZIV na podnošenje prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja projekata oživljene povijesti i eksperimentalne arheologije na području SDŽ za 2022. g. (dalmacija.hr)

Slične objave

Skip to content