Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

NATJEČAJ: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

TIP NATJEČAJA: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

ROK: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386

Slične objave

Skip to content