Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

NATJEČAJ: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

FOND: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

ROK: 16.09.2019.

KORISNICI: Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

CILJ NATJEČAJA

Udruge u Republici Hrvatskoj suočavaju se s izazovima vezanim uz održivost i zadržavanje stručnih ljudskih resursa u udruzi što umanjuje mogućnost reagiranja na promjene u društvu, pružanje usluga ciljnim skupinama u društvu te u konačnici učinkovitu iskoristivost ESI fondova na natječajima gdje su udruge prihvatljivi partneri. Cilj natječaja  je podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

VRSTA PODRŠKE

Odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja p rograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (članak 1., stavak 4., alineja 6.) uređuje se odobravanje financijskih sredstava iz javnih izvora putem institucionalne podrške, a Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade uređuje se odobravanje institucionalnih podrški udrugama. Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Za razliku od ostalih oblika podrške u okviru Programa financijske podrške Nacionalne zaklade, na ovaj se natječaj ne prijavljuju projekti i/ili programi sa svrhom dobivanja podrške za njihovu provedbu. Osnovna razlika je u tome što se podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernic e organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

 

Link: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/tender/institucionalna-podrska-stabilizaciji-iili-razvoju-udruga-osoba-s-invaliditetom-koje-djeluju-na-lokalnoj-razini/2019-08-16

Slične objave

Skip to content