Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

NATJEČAJ: Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

FOND: Europski fond za regionalni razvoj
ROK: datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.02.2019 11:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 11:00:00
KORISNICI: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici
AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

LINK: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Slične objave