Energetska obnova zgrade vrtića Biokovsko zvonce

Proportion
Categories: Naši projekti
  • ”Energetska obnova zgrade vrtića Biokovsko zvonce” (2.496.239,78 kn)
  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Provedba projekta
  • energetska učinkovitost

STATUS: realiziran

Pilot projekt ”Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.” ukupne ugovorene vrijednosti projekta: 2.496.239,78 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 1.625.041,78 kuna, tj. 70 % iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 696.446,48 kuna – 30 %, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 928.595,30 kuna – 40 %, a kojeg je JU Makarska razvojna agencija prelaskom voditeljice projekta Lidije Vukadin Vranješ iz Odsjeka za projekte i razvoj preuzela upravljanje projektom (temeljem Obavijesti gradonačelnika Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2), od 6. prosinca 2016. Klasa: 402-01/15-01/18, Ur.broj: 2147/05-04-01/3-16-60) uspješno je u cijelosti realiziran.

Projektom energetske obnove rekonstruiran je krov, toplinski su izolirani vanjski zidovi, izvršena je zamjena dijela vanjskih otvora i kotla, ugrađena su 4 nova solarna toplinska kolektora i novi termostatski radijatorski ventili te je zamijenjena unutarnja rasvjeta novim LED svjetiljkama. Ovim mjerama ostvarene su značajne uštede u potrošnji energije od 85%, smanjene su štetne emisije CO2 za 85%, riješeni su učestali problemi prokišnjavanja, prodora vlage i nastanka gljivica djece u vrtiću, porasla je kvaliteta njihova boravka, povećana je njihova sigurnost, a osobito se očituje pozitivan utjecaj na njihovo zdravlje. JU Makarska razvojna agencija MARA za vrijeme provedbe projekta provodila je aktivnosti: operativne suradnje i savjetodavne podrške svim članicama projektnog tima, upravljanje svim projektnim aktivnostima te praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku izvedbe aktivnosti i u skladu s prihvaćenim proračunom, upravljanje komunikacijom, internom i vanjskom, uključujući i relevantna tijela, priprema i slanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, pisanje pojašnjenja, praćenje i provjera napretka provedbe zadataka, davanje preporuka za optimizaciju provedbe, praćenje ispunjenja obveza definiranih ugovorom, organizacija i vođenje arhive, priprema i izrada svih izvješća, praćenje plana nabave, izrada i predaja ZNSova i svih izmjena, dopuna i pojašnjenja, prisustvo tijekom svih procesa kontrole PT1 i PT2, priprema i izrada završnog izvješća projekta.

Sukladno navedenim aktivnostima, dana 10. travnja 2018, dopisom: Završno izvješće o provedbi projekta, dodatak 1.5., ZNS br 6, (KLASA: 402-01/15-01/18, URBROJ: 2147/01-01/4-18-79) Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućen je završni ZNS sa Završnim izvješćem, koje je u cijelosti prihvaćeno.

Dana 8. lipnja 2018. u okviru 5. dana Energetskog tjedna EU 2018. / EU Sustainable Energy Week 2018. www.eusew.eu, u sklopu prezentacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu “Uloga Fonda u provedbi energetske tranzicije u provedbi EU projekata” na Ekonomskom fakultetu u Splitu kao primjer dobre prakse energetske obnove javnih zgrada prezentiran primjer projekta „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Ciciban“!

Slične objave

Skip to content