Dodatnih 1.070.842,09 kn za sufinanciranje EU projekta “Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina”

Proportion
Categories: Novosti

U okviru Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu kojeg raspisuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, JU MARA za korisnika Grad Makarska prijavila je EU projekt Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina. Projektom su dodijeljena bespovratna sredstva za troškove koje je Korisnik, odnosno Grad Makarska, na temelju Ugovora o EU projektu osigurao iz vlastitih izvora (vlastito učešće) u provedbi projekta. S obzirom da temeljem Ugovora o EU projektu, vlastito učešće na projektu iznosi 2.141.684,18 kn, predmetnom projektnom prijavom osigurano je 1.070.842,09 kn, odnosno 50% od iznosa vlastitog učešća. Na ovaj način korisniku se oslobađaju sredstva za daljnje razvojne projekte. Iz istog Fonda, JU Mara je u prethodne dvije godine osigurala sufinanciranje EU projekata Energetske obnove Podtribinskog prostora Glavnog terena GSC-a te „Novi Adrion“ (dio aktivnosti koji se odnosi na partnera JU Mara).

 

Slične objave

Skip to content