Autor: mara

Proportion

Uskoro otvaranje Kluba za zapošljavanje

Posljednjih mjeseci tim Mare aktivno je pripremao sve potrebne predradnje za otvaranje Kluba za zapošljavanje i Centra za razvoj poduzetništva i civilnog društva. Nove prostorije nalaze se na adresi Hrpina 1, a iste su uređene i opremljene novom opremom kako …

Proportion

„Stopa Svetog Martina“ uskoro u Makarskoj

U sklopu projekta Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina planirane su brojne aktivnosti, između ostalog i inovativni program Integrirane ture Putevima svetomartinske bratovštine. Naime bogata materijalna i nematerijalna baština područja sela Kotišina povezana sa štovanjem i kultom sv. Martina ima značaj …

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

NATJEČAJ: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza FOND: Europski fond za regionalni razvoj ROK: Od 24.05.2019. do 14.01.2020. KORISNICI: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, Ustanova socijalne skrbi, fizičke osobe AKTIVNOSTI PROJEKTA: …