AD-HOC akcijski projekti

NATJEČAJ: AD-HOC akcijski projekti

FOND: Financijski mehanizmi Europskog gospodarskog prostora

ROK: Trajno otvoreni Poziv (do iskorištenja sredstava ili do 24. kolovoza 2023. godine). Zbog kontinuirano otvorenog postupka prijave i evaluacije, raspoloživa financijska sredstva mogu se iscrpiti i prije roka.

Iznos financijske podrške: od 1.000 € do 5.000 €

Najviša stopa financiranja: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 1 – 3 mjeseca

U sklopu provedbe programa Civilno društvo financiranog sredstvima financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine 10. ožujka 2020. godine otvoren je   poziv za dodjelu sredstava.Poziv odnosi se na „ad-hoc“ akcijske projekte vrijednosti od 1,000 do 5,000 EUR i biti će otvoren do iskorištenja sredstava (najkasnije do 24. kolovoza 2023. godine).

Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
  • Okoliš i klimatske promjene.

a njihov društveni utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:

  • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
  • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

U okviru Poziva za Ad-hoc akcijske projekte, Program će podržati inicijative koje najbolje reagiraju na nastalu situaciju ili otkrivene probleme koji se odnose na Prioritetna područja programa i koji zahtijevaju trenutno djelovanje i utječu na građane i / ili nevladin sektor. Predložene akcije trebaju pokazati razloge za brzo reagiranje i sposobnost otvaranja načina za rješenje identificiranog problema, prijetnje ili mogućnosti koji nastaju u novonastaloj situaciji.

U sklopu ovog Poziva, svaka pojedina organizacija može dobiti najviše 3 projekta u ulozi vodećeg prijavitelja. Ne postoji ograničenje broja primljenih bespovratnih sredstava u ulozi projektnog partnera.

 

 Sve informacije, tekst poziva, upute za prijavitelje kao i obavijest o informativnim radionicama dostupni su na: http://acfcroatia.hr/poziv-za-ad-hoc-akcijske-projekte/.

 

 

 

Slične objave

Skip to content