Godina: 2018.

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

NATJEČAJ: Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika FOND: Europski socijalni fond ROK: Otvoren od 07.12.2018.do 31.12.2019. KORISNICI: Neprofitne organizacije, Organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne (područne) samouprave …

UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

NATJEČAJ: UP.04.2.1.07 Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice FOND: Europski socijalni fond ROK: 31.12.2019. KORISNICI: Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom: • udruga – osnovana, registrirana …

Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

NATJEČAJ: Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rok: datum početka zaprimanja prijava: 2.1.2019. datum završetka zaprimanja prijava: 1.7.2019. KORISNICI: Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika / šumovlasnika, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne …

Skip to content