Uspješna prva godina rada Makarske razvojne agencije MARA-e

Proportion
Categories: Novosti

2017. godina bila je prva godina poslovanja JU Makarska razvojna agencija MARA, značajna po mnogočemu. Svoj rad koncipirali smo temeljem lokalnih problema i potreba naših građana. Brojne aktivnosti bilježimo na pripremi i provedbi projekata za Osnivača. S druge strane fokus je bio na razvoju civilnog društva i poduzetništva. Osim što pružamo savjetodavnu i tehničku pomoć bez ikakve naknade udrugama s područja grada Makarske i čitavog Makarskog primorja, s istima njegujemo dobru suradnju te ih učestalo uključujemo u projektne prijave kao partnerske institucije.

Iznimno smo ponosni na činjenicu da smo kao mlada razvojna agencija, koja je započela s radom u listopadu 2016., nakon godinu dana aktivnog rada sa dvije djelatnice zabilježili i konkretne rezultate, a na temelju statistike iznesene u Izvješću o radu za 2017. godinu kako slijedi:

  • ukupno 25.536.819,37 kuna na odobrenim prijavama,
  • 85 prijavljena projektna prijedloga na županijske, nacionalne i EU natječaje,
  • 45 odobren projekt, 23 u postupku evaluacije,
  • 22 projektne prijave za Osnivača, od čega 12 odobrenih, 6 u postupku evaluacije,
  • pružena 134 individualna savjetodavno-informativna usluga, bez naknade,
  • organizirano besplatnih 10 edukativnih programa, od čega 6 u sklopu izrade Strategije razvoja Grada Makarske,
  • ukupno 119 polaznika edukativnih programa.

U ovih godinu dana pokrenuli smo niz projekata koje doprinose razvoju lokalne zajednice te smo uveli niz novih sadržaja. Spektar područja naših projektnih prijava kao i našeg djelovanja je širok: kulturni, ciklo i održivi turizam, komunalne djelatnosti, razvoj kulture i kulturnih djelatnosti javnog i civilnog sektora, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, socijalna uključenost, razvoj ustanova odgoja i obrazovanja grada Makarske, razvoj politike za mlade, razvoj politike za 54+, razvoj infrastrukture, razvoj koncepta „pametni grad“, razvoj i obnova kulturne baštine, međunarodna i prekogranična suradnja, razvoj poduzetništva i poljoprivrede, poticanje razvoja malih iznajmljivača…

Aktivnosti koje poduzimamo iz područja poduzetništva također su pokrenule kotač na lokalnoj razini u smislu bolje informiranosti zainteresiranih poduzetnika, organiziranja edukativnih aktivnosti i individualnih savjetovanja koje im unapređuju poslovanje te u konačnici pripremi njihovih projektnih prijedloga radi prijave na relevantne natječaje, što je prepoznato ne samo na lokalnoj razini, već na širem području Makarskog primorja, ali i području Dalmatinske zagore.

U 2017. unaprijedili smo i svoju digitalnu prisutnost, kako na web-u preko nove internetske stranice, tako i na društvenim mrežama preko nove stranice na Facebook platformi putem kojih redovito komuniciramo sa našim građanima i javnošću.

Slijedom navedenog, dade se zaključiti kako je Agencija u ovoj godini ostvarila iznimne rezultate u domeni djelatnosti definiranih Statutom, te direktno pridonijela razvoju lokalne zajednice u različitim područjima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slične objave

Skip to content