Umjetnost i kultura 54+

NATJEČAJ: Umjetnost i kultura 54+

TIP NATJEČAJA:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

STATUS:otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

FOND:Europski socijalni fond

OPERATIVNI PROGRAM: OP Učinkoviti ljudski potencijali

NADLEŽNO TIJELO:Ministarstvo kulture

PODRUČJE:socijalna uključenost, kultura

PRIJAVITELJI:jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva

SAŽETAK: Osobe starije životne dobi često su nedovoljno uključene u život zajednice te iz različitih razloga u ograničenoj mjeri sudjeluju u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ti razlozi mogu biti geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr. Manjak svijesti o potrebama za specifičnom vrstom stručnog usavršavanja u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine dodatno nepovoljno utječe na dostupnost njima namijenjenih kulturnih sadržaja. Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima doprinosi kvaliteti njihova života, aktivaciji i većoj uključenosti u društvo.
Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410

Slične objave

Skip to content