Puštanje u rad tematske pješačko-biciklističke staze „Tragom Antuna Gojaka“

Proportion
Categories: Novosti

Dana 7. travnja 2017. (petak) sa lokacije Sv. Petar – kod Spomenika Sv. Petru, s početkom u 10,00 sati Grad Makarska, JU Makarska razvojna agencija Mara, Gradska galerija Antuna Gojaka, Biciklistički klub Makarska, Turistička zajednica Makarska i Sustav javnih bicikala d.o.o., pustit će u rad Tematsku pješačko-biciklističku stazu „Tragom Antuna Gojaka“ te, nakon zimske pauze i sustav javnih bicikala.

Tematska pješačko-biciklistička staza „Tragom Antuna Gojaka“, posvećena je prvom makarskom akademskom slikaru Antunu Gojaku koji je cijeli stvaralački vijek proveo u Makarskoj. Upravo su makarski krajolici bili njegova trajna inspiracija, pa su na njegovim djelima ovjekovječeni makarski poluotoci Sv. Petar, Osejava i plaže Cvitačka, Nugal, Donja luka te Biokovo.

Trasa staze će, u ovoj prvoj fazi, obuhvatiti šest punktova na prostoru grada na kojima je Gojak stvarao na način da se posjetitelj upoznaje kako sa Gojakovim stvaralaštvom, tako i sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom grada Makarske. Inače, trasa se podudara sa trasom postojeće staze Makarska Tour koja je dio Biciklističkih staza Makarskog primorja koje je proveo JU Park prirode Biokovo i koju biciklisti i cikloturisti već koriste te je u tom kontekstu već uređena i dijelom opremljena.

Na stazi će se postaviti informativne ploče koje sadržavaju odabrane informacije o lokalitetu, uz, naravno, reprodukcije Gojakovih djela inspiriranih tim krajolikom i koje ćemo ovim putem prezentirati javnosti. Na pločama su implementirani odgovarajući QR kodovi koji omogućuju multimedijalnu prezentaciju proširenih sadržaja, na način da posjetitelj putem pametnog telefona, koristeći QR kod direktno ulazi na web stranice Gradske galerije Antuna Gojaka na kojima se nalaze ovi prošireni sadržaji.

Projekt za opći cilj ima turističku valorizaciju kulturne i prirodne baštine Grada Makarske, a specifični ciljevi su: unapređenje turističke ponude i sadržaja, osobito u vrijeme pred i posezone, razvoj kulturnog i ciklo turizma, identifikacija i isticanje identiteta grada.

Projekt je sukladan Planu razvoja kulturnog turizma Grada Makarske do 2020., prepoznat kao resurs za razvoj novih oblika specijalizirane turističke ponude – cikloturizma te kao jedan od glavnih kulturno-turističkih projekata i ideja za predmetno razdoblje.

Projekt je financiran sredstvima Splitsko-dalmatinske županije (prijavom  na Javni poziv gradovima i općinama na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske staze), Grada Makarske i Turističke zajednice Grada Makarske.

Sustav javnih bicikala sa 10 javnih bicikala na 2 terminala realiziran je prošle godine uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sustav je uspješno pušten u rad, a radi se o, kako javnom, tako i turističkom sadržaju koji između ostalog za cilj ima zaštitu okoliša i smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu, te je dio „Smart City“ koncepta kojeg danas sve više gradova u Hrvatskoj uvodi. Nakon zimske pauze, sustav se u ovoj prigodi opet pušta u rad uz prigodu svim zainteresiranima probnih mjesec dana besplatnog korištenja jednostavnim klikom na link:

http://sjedniivozi.com.hr/registracija.

Slične objave

Skip to content