Projekti odobreni za financiranje

KORISNIK PROGRAM IZNOSI
GRAD MAKARSKA Sigurnost cestovnog prometa na području RH / Ministarstvo unutarnjih poslova RH 214.033,75 kn
GRAD MAKARSKA Javni poziv za raspoređivanje i korištenje kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. / Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 60.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Program razvoja javne turističke infrastrukture / Ministarstvo turizma 122.500,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2017. 830.000,00 kn
1 KORISNIK Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2017. Makarska Jazz Festival 10.000,00 kn
GRAD MAKARSKA „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ /ESF 2.002.339,56 kn
GRAD MAKARSKA KK.06.1.1.01 „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ / EFRR 12.508.313,68 kn
MARA Europa za građane, mjera 2.2. Umrežavanje gradova / EUROPSKA KOMISIJA 13.650,00 EURA
102.375,00 kn
GRAD MAKARSKA INTERREG Adrion 1.058.245,20 EUR
7.936.839,00 kn
GRAD MAKARSKA Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. / Ministarstvo turizma 700.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 500.000,00 kn
3 KORISNIKA Potpore za turističke manifestacije u 2017. godini / Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije 21.000,00 kn
3 KORISNIKA Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. Splitsko-dalmatinska županija 15.000,00 kn
3 KORISNIKA Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini Splitsko-dalmatinska županija – 87.293,38 kn
1 OPG Javni poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godini Splitsko-dalmatinska županija 5.125,00 kn
4 KORISNIKA (3 PODUZETNIKA 1 PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ) Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. / Ministarstvo turizma 190.000,00 kn
14 PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu / Splitsko-dalmatinska županija 182.000,00 kn
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKE Pozivni natječaj za sustav TZ-a i to za projekte razvoja turizma na nerazvijenim područjima i programe razvoja selektivnih oblika turističke ponude Turističke zajednice SDŽ 20.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. – Makarsko kulturno ljeto 2018 25.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. – Adaptacija i unutarnje uređenje prostorija Gradske knjižnice Makarska 600.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. – „Palača Tonoli“ – izrada arhitektonske dokumentacije za sanaciju 50.000,00 kn
3 KORISNIKA Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2018. 30.000,00 kn
1 KORISNIK Ministarstvo poljoprivrede – dodjela potpore za organizaciju manifestacija u 2017. godini – „Eko-etno sajmovi domaćih proizvoda OPG-ova rukotvorina i suvenira u Gornjoj Podgori 2.857,96 kn
GRAD MAKARSKA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 313.158,59 kn
1 KORISNIK Certifikacijom proizvoda do tržišta – Operativni program Konkurentnost i kohezija 73.287,00 kn
JU MARA Novi Adrion-promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo (34.183.407,30 HRK) 880.000,00 kn
2 KORISNIKA Program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro 10.000,00 kn
4 KORISNIKA Natječaja za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2018. godini 18.000,00 kn
2 KORISNIKA Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2018 14.343,96 kn
1 KORISNIK Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH u organizaciji MVEP i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu, u okviru raspoloživih financijskih sredstava u 2018. 17.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini 219.243,00 kn
10 KORISNIKA Programi podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. 119.500,00 kn
2 KORISNIKA Potpore za samozapošljavanje 110.000,00 kn
3 KORISNIKA Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. / Ministarstvo turizma 170.000,00 kn
8 KORISNIKA Program javnih potreba u kulturi i sportu Splitsko – dalmatinske županije 38.000,00 kn
1 KORISNIK Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije 13.000,00 kn
2 KORISNIKA TZ Makarska i TZ Podgora Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za programe/projekte razvoja selektivnih oblika turističke ponude 100.000,00 kn
JU MARA Program jačanja poduzetničkih kompetencija 30.000,00 kn
GRAD MAKARSKA Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije 90.000,00 kn