Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

NATJEČAJ: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

  • DONATOR: Ministarstvo kulture
  • ROK: 15. rujna 2017.
  • KORISNICI: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi potpore:

–  redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi
–  dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima
–  glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti
–  kulturno-umjetničkom amaterizmu (glazbenom i folklornom)
–  vizualnim umjetnostima
–  inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama
–  knjižničnoj djelatnosti
–  izdavanju knjiga
–  izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija
–  književnim manifestacijama i nastupima na sajmovima knjiga
–  književnim programima u knjižarama
–  arhivskoj djelatnosti
–  muzejsko-galerijskoj djelatnosti
–  zaštiti i očuvanju arheološke baštine
–  zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara
–  zaštiti i očuvanju pokretnih kulturnih dobara
–  zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara
–  digitalizaciji u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
–  međunarodnoj kulturnoj suradnji
–  izgradnji, održavanju i opremanju ustanova kulture.

Slične objave

Skip to content