Održana druga sjednica Povjerenstva za koordinaciju izrade Strategije razvoja grada Makarske

Proportion
Categories: Novosti

U Gradskoj vijećnici Grada Makarske 17. svibnja 2017. održana je 2. sjednica Povjerenstva za koordinaciju Strategije razvoja Grada Makarske, kojoj su nazočili članovi: Jagoda Martić, Miroslav Družianić, Lidija Vukadin Vranješ, Ana Radić, Matko Lovreta, Lara Rakušić Ivanković, Marina Andačić Krivić.

U uvodnom dijelu, Lidija Vukadin Vranješ, ispred JU Makarska razvojna agencija MARA, kao nositelj izrade upoznala je nazočne o načinu prikupljanja podataka te provedenim sastancima sa fokus grupama temeljem čega je izrađen Nacrt cjelovite analize stanja. Nacrt je objavljen na službenim internetskim stranicama Grada Makarske kao i ostala relevantna dokumentacija vezana za izradu Strategije, kako bi se osigurala transparentnost metodologije izrade i omogućio participativan pristup svih zainteresiranih građana.

Na sjednici je usvojen Poslovnik rada Povjerenstva za koordinaciju, kao ključnog tijela kod izrade Strategije razvoja grada Makarske, koje aktivno prati sve faze njene izrade.

Prethodno je svim članovima fokus grupa, članovima Povjerenstva za koordinaciju te ostalim dionicima i građanima putem medija upućen poziv za dostavu projektnih ideja koje se prikupljaju u svrhu izrade baze projekata i Akcijskog plana koji čine sastavni dio Strategije. Prikupljanje projektnih ideja, nakon definiranja problema i potreba na lokalnoj razini koji su evidentirani u Nacrtu cjelovite analize stanja Strategije razvoja, predstavlja drugu fazu izrade tj. inicijalnu fazu razvoja strateškog okvira Strategije. Nastavno na navedeno, potrebno je da svi članovi Povjerenstva, osobito pročelnici upravnih odjela Grada Makarske unutar svog područja djelovanja dostave svoje projektne prijedloge, najkasnije do 15. lipnja 2017., kada će biti održana sljedeća Sjednica.

 

 

Slične objave

Skip to content