Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u svrhu izrade Strategije razvoja grada Makarske

Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA, kao nositelj izrade Strategije razvoja Grada Makarske poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, javne ustanove, institucije, organizacije civilnoga društva, poljoprivredna gospodarstva, te građane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika i opći razvoj na području Grada Makarske.

Projektne ideje prikupljaju se u svrhu izrade baze projekata i Akcijskog plana koji čine sastavni dio Strategije razvoja Grada Makarske.

Naglasak unutar definirane metodologije izrade Strategije razvoja kao najvažnijeg strateško-planskog dokumenta Grada Makarske stavljen je upravo na participativnoj metodi, s ciljem njene što kvalitetnije izrade te usvajanja načela regionalne politike EU, a koja su dio zakonodavnog okvira RH. Stoga je potrebno provoditi sudjelovanje svih zainteresiranih dionika na koje ovaj dokument na bilo koji način utječe. Nakon provedenih sastanaka sa fokus grupama, u prvoj fazi, na kojima su definirani razvojni problemi i potrebe na lokalnoj razini, došlo se do inicijalne faze razvoja strateškog okvira Strategije na temelju koje će biti definiran akcijski plan kao i baza projekata.

Nastavno na navedeno, pozivaju se svi koji imaju pripremljene projekte ili projektne ideje da popune obrazac koji se nalazi u privitku sa definiranim financijskim vrijednostima te ih pošalju na e-mail adrese: info@mara-makarska.hr.

Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već isključivo služi u svrhu izrade baze projekata i definiranja Strategije razvoja Grada Makarske.

Za dodatne informacije ili pomoć prilikom popunjavanja obrasca, budite slobodni kontaktirati nas na: 021/766-901 ili putem gore istaknutih e-mail adresa.

Sve informacije vezane za izradu Strategije Grada Makarske možete pronaći na ovom linku http://mara-makarska.hr/stratesko-planska-dokumentacija/, a o daljnjim postupcima i aktivnostima ćemo Vas, kao i do sada redovito informirati.

Slične objave

Skip to content