Javni poziv – za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

Proportion
Categories: Novosti

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Splitsko – dalmatinske županije namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije kroz:

 • Mjeru I. – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, za područje čitave Splitsko-dalmatinske županije.
 • Mjeru II. – povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta – Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

Pravo na potporu može ostvariti:

 • Mjera I. – Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač
 • Mjera II. – Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač

Rok za prijavu je 26.03.2018.

Mjera I.

Podizanje kvalitete postojećih Objekata u domaćinstvu na području cijele Splitsko- dalmatinske županije

Prihvatljive aktivnosti

 1. Nabava i ugradnja sustava koji omogućuje proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje objekta te pripremu tople vode, koja se koristi u “Objektu u domaćinstvu”, iz sustava obnovljivih izvora energije (kogeneracijski i trigeneracijski sustav)
 2. Uređenje te opremanje novih dječjih igrališta i sportskih terena
 3. Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m² za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m² za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe, odnosno 6 stalnih kreveta
 4. Ugradnja i opremanje isključivo novih hidromasažnih bazena za vanjsku ili unutarnju upotrebu te novih sauna (isključivo za objekte koji u ponudi nemaju vanjski i/ili unutarnji bazen)
 5. Kupnja bicikala, električnih bicikala, biciklističke opreme te uređenje prostorija za smještaj bicikala, uz uvjet dobivanja certifikata Bed&Bike*
 6. Kupnja ostale sportske oprema za razvoj aktivnih oblika turizma (kajaci, kanui, SUP-ovi, daske za surfanje i jedrenje…)*

*Uz uvjet i obvezu oglašavanja i reklamiranja navedenih bicikala i ostale sportske opreme kao besplatne dodatne ponude gostima koji borave u smještajnom objektu

Uvjeti:

 • Objekt mora, do trenutka prijave na Javni poziv, posjedovati valjano rješenje o kategorizaciji od minimalno 3*, a ukoliko se u objektu nalazi više smještajnih jedinica, barem 1/2 smještajnih jedinica mora biti kategorizirano s 3*
 • Korisnik mora imati prijavljeno prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije
 • Privatni iznajmljivač koji je ostvario pravo na bespovratna sredstva, odnosno objekt koji je u prethodne dvije godine bio predmet sufinanciranja iz javnog izvora financiranja, nema pravo na bespovratna sredstva iz navedenog Programa
 • U slučaju da se na Natječaj prijave 2 ili više Korisnika koji posjeduju rješenje o kategorizaciji za smještajne jedinice koje se nalaze na istoj adresi, odnosno na različitim adresama, ali u objektu koji čini jednu cjelinu i kao takav se iznajmljuje, prihvatit će se Projekt koji sukladno kriterijima za ocjenjivanje ima više bodova.
 • U slučaju istog broja bodova prihvatit će se prvi po redoslijedu zaprimanja

Maksimalan iznos potpore: do 30.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupne vrijednosti Projekta

 

Mjera II.

Poticanje kategoriziranja većeg broja novih Objekata u domaćinstvu, kategorija „Kuća za odmor” na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije

 Prihvatljive aktivnosti:

 1. Obnova, proširenje, uređenje i/ili opremanje postojeće zgrade u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), a s ciljem stavljanja u funkciju „Objekt u domaćinstvu” kategorija „Kuća za odmor”

Uvjeti:

 • Korisnik mora imati prijavljeno prebivalište na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije od 01.02.2018. ili ranije
 • Korisnik te članovi kućanstva Korisnika nikada nisu posjedovali rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • Po realizaciji Projekta objekt mora ispunjavati propisane minimalne uvjete za kategoriju 3* ili više, kategorija objekta „Kuća za odmor”, a sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16 ; NN 54/16 ; NN 61/16)

Maksimalan iznos potpore: do 75.000,00 kn, a maksimalno 75% vrijednosti Projekta

 

Opći uvjeti Programa:

(1) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.

(2) Temeljem ovog Programa, jedan Korisnik može prijaviti samo jedan projekt te dobiti bespovratna sredstva samo za jedan projekt.

(3) Ulaganje za koje se traži potpora mora se odnositi na prijavljeni Projekt, a prihvatljivi su računi iz tekuće godine (01.01.2018. – ).

(4) Korisnici kojima su odobrena sredstva u prethodne dvije godine, a zbog privatnih razloga nisu realizirali svoja prava na isplatu bespovratnih sredstava, nemaju pravo na prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava u tekućoj godini.

(5) Najmanje pet godina od završetka projektnih aktivnosti, Korisnik mora obavljati ugostiteljsku odnosno turističku djelatnost u navedenom objektu i lokaciji.

(6) Na zahtjev Splitsko-dalmatinske županije Korisnik je dužan dostaviti podatke o poslovanju (prihod od smještaja, broj noćenja, razdoblje poslovanja i slično) radi vođenja evidencije o učincima Programa.

Link na natječajnu dokumentaciju: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-temeljem-programa-podizanja-kvalitete-turisticke-ponude-na-podrucju-sdz-za-2018-godinu

INFO!

S obzirom kako su se uvjeti javnog poziva promijenili u odnosu na prošlu godinu, JU Makarska razvojna agencija MARA uskoro će organizirati pripremnu radionicu za sve zainteresirane prijavitelje na predmetni Program, kao i na program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstva turizma.

 

Slične objave